Trung thực

Trung thực

Trung thực

Trung thực

Trung thực
Trung thực

Trung thực

Công ty TNHH DVBV An Ninh Toàn Việt luôn huấn luyện nhân viên phải trung thực;

Nhân viên bảo vệ phải trung thực trong khi làm việc.
Nhân viên bảo vệ phải tự giác trong công việc của mình.
Nhân viên bảo vệ phải luôn phải có tinh thần phê và tự phê.
Nhân viên bảo vệ phải chính trực trong công việc của mình.
Nhân viên bảo vệ phải luôn giữ được danh dự tốt nhất cho mình.

Nhân viên bảo vệ phải cảnh giác tránh bị mua chuộc.

Nhân viên bảo vệ phải liêm chính.
Nhân viên bảo vệ phải thật thà.
Không tham lam trong quá trình làm việc.

Nhặt của rơi trả người bị mất.
Không nhám tay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Không bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu.


Another article

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 028 22375 959
Zalo Zalo: 028 22375 959 SMS: 02822375959