QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ĐẾN NĂM 2040

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1538/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040.

Theo đó, Phạm vi lập quy hoạch là ranh giới hành chính của Thành phố Thủ Đức, 4 phía tiếp giáp với các đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

 + Phía Đông tiếp giáp Thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
 + Phía Tây tiếp giáp Quận 4, Quận 1, Quận 12 và Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;
 + Phía Nam tiếp giáp Quận 4, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai;
 + Phía Bắc giáp Thành phố Thuận An và Thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch tạo cơ sở pháp lý cho phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong Thành phố Thủ Đức đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về nhà ở, dân số, hạ tầng, giao thông,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HOẶC TẢI QUYẾT ĐỊNH 1538/QĐ-TTG (Bản Word)

VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HOẶC TẢI QUYẾT ĐỊNH 1538/QĐ-TTG (Bản pdf)

ANTV


Another article

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 028 22375 959
Zalo Zalo: 028 22375 959 SMS: 02822375959