CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Việt  trọng trọng gửi tới toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác, khách hàng nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã nỗ lực thích ứng với những khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh. Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Việt lấy làm vui mừng khi doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác, khách hàng đã vượt khó

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Việt  rất hân hành được tiếp tục đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác, khách hàng trong giai đoạn phục hồi kinh tế tiếp theo đây.

Trân trọng

An Ninh Toàn Việt

+++++++++

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

Như Quý doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác, khách hàng đã biết: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là người khai “Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10”

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ngày 20 tháng 09 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ban hành  Quyết định số  990/QĐ-TTG về ngày doanh nhân việt nam.

Theo Quyết định số  990/QĐ-TTG: Việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu:

- Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

- Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

ANTV


Another article

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 028 22375 959
Zalo Zalo: 028 22375 959 SMS: 02822375959