DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G
DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ G

DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN VIỆT DIỄN TẬP DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHAY TẠI TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ GARDEN

+++++++++

Đảm bảo an toàn về phòng cháy nổ cho mục tiêu bảo vệ, Dịch vụ bảo vệ an ninh Toàn Việt định kỳ tổ chức phương án phòng cháy, cứu hộ cứ nạn tại các mục tiêu bảo vệ , trong đó có mục tiêu là  tòa nhà / chung cư

Bảo vệ An Ninh Toàn Việt diễn tập PCCC tại  TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ GARDEN

Việc diễn tập định kỳ giúp cho nhân viên bảo vệ ôn lại kiến thức, thao tác xử dụng các phương tiện, quy trình phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong công tác phòng cháy chữa cháy tại mục tiêu bảo vệ

Một số hình ảnh về diễn tập phòng cháy chữa cháy tại TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ GARDEN

Một số hình ảnh về diễn tập phòng cháy chữa cháy tại TÒA NHÀ CHUNG CƯ TOPAZ GARDEN ngày 27/11/2021 trong clip sau:

AN NINH TOÀN VIỆT


Another article

Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 028 22375 959
Zalo Zalo: 028 22375 959 SMS: 02822375959